Íjjal kergetni a férgeket, Vörösmarty Mihály: Második ének | Verstár - ötven költő összes verse | Kézikönyvtár


A mítosz meghasonlása Nem mindennapi helyzet kommentárt írni egy könyvről, aminek reklámszövegét, az olvasó felé vállalt "hozsannáját" mi magunk fogalmaztuk, de hát az egymástól elütő műfajok más-más hangszerelést követelnek.

íjjal kergetni a férgeket saprophytes paraziták példái

Azon túl pedig, hogy a nagyközönségnek ajánlottam Kristó Tibor nemrég megjelent Kaugarit-íjak c. Egy biztos: a versek jelentőségét, belső logikáját nehezen tudjuk felbecsülni, ha nem mérjük fel a "kaugarit-világ" sajátos topográfiáját, elhelyezkedésének földrajzi koordinátáit, valós elemekkel keveredő apokrif mitológiáját, illetve verselésének kiemelt szerepét. Közben mindezek egymással nem csupán szorosan összefüggnek, de furcsa keveréket is alkotnak, amely az álkomolyság és az önmaga ellentétébe forduló díszletteremtő igyekezet váltakozó kimenetelű párharcában testesül meg.

íjjal kergetni a férgeket kezelés férgek szobájából

Kulcscsomónk vezérdarabja, a nem is versként tördelt költői invokáció tulajdonképpen minden lényegest előrebocsát a később egész pászmákban bemutatandó kaugarit birodalomról, ami aztán a kötet felépítése során rendre dekódolható.

A játékra tehát rá kell hangolódni, a fikcióba be kell épülni, ami Kristó esetében azért szerencsés megoldás, mert mértéktartóan adagolja saját költői ötletét: a tudományosnak látszó betájolást igen gyakran felváltja egyfajta cinkos játékosság, leplezetlen kikacsintás és -beszélés a díszletek mögül, mintegy jelezve, hogy miközben mi Kaugaritij kopár, száguldozásra alkalmas sztyeppéin barangolunk, egy percre se feledjük, hogy tulajdonképpen a mi mindennapi világunkban járunk, csak az elnevezések, a látszatok és a konvenciók másak; a viszonyok és összefüggések lényegileg mind-mind a ma trendjeihez vezethetők vissza.

Könnyen meglehet, hogy ez a fajta felajánlott költői konvenció nem fekszik az olvasónak, és idegenkedve, a világteremtő gesztust elutasítva az egész kötetet íjjal kergetni a férgeket.

íjjal kergetni a férgeket hogyan lehet lefogyni a paraziták kezelése után

Ehhez amúgy bármely olvasónak joga van, ha annyira ragaszkodik szubjektivizmusához. Az esélyként felvillantott költői kalandban viszont azért jó részt venni, mert a jelenkori költészet megújulásának és olvasóhoz való visszatalálásának egyik lehetséges útja éppen a mítoszok teremtése és egyidejű kritikája.

íjjal kergetni a férgeket paraziták a testben és eltávolításuk

Amikor Kristó Tibor például ősökről beszél, akkor nem ragad le kizárólagosan a magyar őstörténelemnél, hanem a föld globális történetében honos termékeny egybemosódásokat, egymásrahatásokat aknázza ki szabadon, minden szűkítő és torzító ideológiai doktrína mellőzésével. Számomra igen rokonszenves ez a szellemi függetlenség, amely a valódi íjjal kergetni a férgeket és a szabadjára engedett képzelet sajátja.

Hogy szabad lehess c.

íjjal kergetni a férgeket férgek által okozott betegségek emberben